view this site in English

Vereisten pasfoto

Indien je nog niet niet eerder lid van een (KNLTB) tennisclub bent geweest moet een bij je inschrijving tevens een pasfoto aanleveren (zodat wij een KNLTB pas kunnen aanvragen). Zonder pasfoto kunnen wij je namelijk niet inschrijven. De pasfoto kunt je e-mailen naar leden@ltckralingen.nl ovv je naam.

Een digitale pasfoto moet grotendeels aan dezelfde voorwaarden voldoen als een normale pasfoto:
• moet het lid voorstellen en dient recent, duidelijk en goed gelijkend te zijn;
• dient recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen te zijn;
• De breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer tweederde van de fotobreedte te zijn;
• Beide ogen zichtbaar, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen. Het dragen van een bril met donkere glazen is alleen toegestaan, indien de drager kan aantonen dat dit om medische redenen noodzakelijk is;

Daarnaast geldt voor de digitale foto dat:
• het bestandstype JPG is;
• de verhouding breedte/hoogte circa drie/vier moet zijn;
• het formaat tenminste 300 bij 400 pixels moet zijn; Als de foto digitaal gemaakt wordt met behulp van een scanner, moet u eerst een pre-scan maken en eventueel het te scannen gebied tot de foto beperken.

Selfies van voldoende kwaliteit (minimaal 1.2MB) zijn ook toegestaan!
Ook als je al eerder lid bent geweest bij ons (of een andere vereniging) moet je wel een foto opsturen.

Realisatie: verenigingenweb